Website design canvas

Website Design Canvas

Structuur in uw website ontwerp

Wellicht bent u de afgelopen jaren het Business Model Canvas tegengekomen. Het geeft een andere meer visuele manier om business modellen op te zetten en de valideren. Velen hebben het Business Model Canvas gebruikt als basis voor ander canvas modellen, waaronder het 'Opportunity Canvas'. Dit kan in aangepaste vorm ook worden gebruikt om de opzet van een website te maken, zie afbeelding.

Een website is allang niet meer iets wat je er als organisatie 'bij doet; het is een vast onderdeel van je markt benadering en minstens gelijkwaardig aan andere kanalen zoals een fysieke outlet. D.m.v. het canvas wordt je gedwongen een vast aantal aspecten te benoemen en op die manier gestructureerd naar de opzet van een website te kijken.

 In het canvas komen aan de orde:

  1. Problems:  welke problemen ervaren bezoekers en/of de organisatie in de huidige situatie, welke website activiteiten zou je willen ontplooien die nu niet mogelijk zijn. Over welke informatie wil je dat bezoekers kunnen beschikken?website canvas web
  2. Solution today: hoe komen bezoekers nu aan informatie, of op welke wijze bereik je deze personen/organisaties nu?
  3. Users & customers: welke (potentiële) klanten of klantgroepen vallen binnen de scope van de website?
  4. Business challenges: wat zijn de gevolgen als je de problemen in de huidige website niet oplost? Op welke wijze heeft je organisatie hier last van?
  5. Solution ideas: beschrijf de functies, interacties en informatie die via de website wilt overbrengen.
  6. Budget: wat zijn de kosten voor de organisatie als je het probleem niet oplost? Wat bespaar/verdien je als je het wel oplost? Wat is op basis hiervan het budget wat je wil hanteren?
  7. Adoption strategy: op welke wijze ga je bezoekers op de nieuwe website wijzen en hoe ga je ze eventueel de voordelen tonen?
  8. How will users use the website?: wat zullen bezoekers anders kunnen/willen doen met de nieuwe website? Welk voordeel hebben ze daarvan?
  9. Business benefits and metrics: wat zijn de voordelen voor de organisatie en hoe ga je dat meten? Wanneer is de website vanuit de organisatie een succes?
  10. User benefits &metrics : wat zijn de voordelen voor de bezoekers met de nieuwe website en hoe wil je dat meten? Wanneer is de website vanuit de bezoekers een succes?
 

 

Benieuwd hoe 2BVisible jou kan helpen?