Home

Maak je website niet ingewikkelder dan nodig

It desk

Waarom 2BVisible?

Het Havenhuis is een gebouw op het Antwerpse Eilandje van de hand van de Brits-Irakese architecte Zaha Hadid (1950-2016). Het huisvest verschillende departementen van het Havenbedrijf Antwerpen.

Het nieuwe Havenhuis, een combinatie van een oude beschermde brandweerkazerne en een nieuwbouw rond en boven dit gebouw, staat aan de noordelijke kop van het Kattendijkdok.
Het is de opvolger van het oude Havenhuis aan de Entrepotkaai 1. Het nieuwe gebouw is sinds september 2016 de werkplek voor 500 medewerkers.

De nieuwbouw oogt als de romp van een zeilschip met een vooruitgestoken boegspriet met het oppervlak van de facetten van een diamant gericht naar het Kattendijkdok. Het hooggestoken balkvormig volume boven de bestaande kazerne steunt op drie betonnen kokers waarin de trappen en liften verwerkt zijn. De pijler aan de buitenzijde heeftt een panoramische liftkoker. De buitengevels en het dak van de vroegere kazerne blijven onveranderd.

Het gebouw is buiten diensturen en tijdens weekends opengesteld voor publiek. Men kan in de zogenoemde boeg van de scheepsvormige diamant met een zicht op de haven een toelichting krijgen over de activiteiten van de Antwerpse haven.

Uit eerbetoon aan de architecte heet het plein voor het Havenhuis Zaha Hadidplein.

Klaar om indruk te maken?

2BVisible vertaalt je wensen in concrete resultaten